Jaunumi

Aizvadīts pirmais publiskais seminārs par kritērijiem un kategorijām īpaši aizsargājamo sugu saraksta veidošanai

Atskats uz projekta pirmo gadu kopā ar uzraudzības grupu

Novembra mēneša aizsargājamā suga - Hellera ķīļlape

Aicinām uz semināru par īpaši aizsargājamo sugu saraksta veidošanu

Izsludinām sugu fotokonkursu "Zaļie dārgumi"!

Oktobra mēneša īpaši aizsargājamā suga - parastais plaušķērpis

Publicēts jaunais Eiropas putnu sarkanais saraksts

Aptaujā noskaidrota Latvijas sabiedrības informētība par sugu aizsardzību

Septembra mēneša aizsargājamā suga – lielais torņgliemezis