Lai arī dabā vietām jau parādās pirmais sniegs, mežā visu gadu var ieraudzīt daudzveidīgo sūnu pasauli. Mēneša sugas godā ceļam sīku, bet nozīmīgu sūnu – Hellera ķīļlapi!

Hellera ķīllape Anastrophyllum hellerianum ir neliela, grūti pamanāma sūna, izmērā līdz 1 mm. Vislabāk to dabā var apskatīt, izmantojot lupu. Dzinumi ir zaļi, taču to galos veidojas tumši sarkanas gemmas jeb vairķermenīši, kas palīdz sūnu atšķirt no citām līdzīgām sugām. Hellera ķīļlape sastopama dabiskos, netraucētos mežos ar skujkoku kritalām. Uz kritalas sūna meklējama tuvāk meža zemsedzei, kur ilgāk saglabājas mitrums. Sugas izdzīvošanai mežā nepieciešama mirusī koksne dažādās sadalīšanās pakāpēs.

Hellera ķīllape sastopama Eiropā un Ziemeļamerikā. Latvijā suga novērota retumis visā teritorijā. Sugu apdraud dabisku, ilgstoši netraucētu mežu izciršana. 

(Foto autors: A. Opmanis)

 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Dalīties