Par decembra mēneša sugu ieceļam vienu no mazajiem grauzējiem - mazo jeb lazdu susuri (Muscardinus avellanarius), kas pašreiz guļ ziemas miegu zem biezajām sniega kupenām.

Šī gada nogale mūs lutina ar tipisku ziemu - vēsu laiku un biezām sniega kupenām, kas bagātīgi klāj zemi visā valsts teritorijā. Dabā iestājies miers. Zvēri, kurus var sastapt siltajā laikā, devušies ziemas miegā. Meža zemsedzes virskārtā šobrīd ziemas miegu guļ arī mūsu decembra mēneša aizsargājamā suga - mazais susuris. Tas ir pavisam neliels, peļveidīgs grauzēju kārtas dzīvnieks, kas garumā var sasniegt 8-9 cm. Dzīvniekam raksturīgs rūsgans apmatojums, gara aste un asi nagi, lai var kāpelēt pa kokiem, krūmiem un augāju. Mazais susuris ir visādējs - ēd augļus, ogas, ziedus, pumpurus, kā arī dažādus nelielus bezmugurkaulniekus un pat putnu olas. Dzīvnieks apdzīvo lapukoku un jauktu koku mežus, arī krūmājus. Svarīgi, lai meža zemsedzei raksturīga lekna un daudzveidīga veģetācija, kas nodrošina barības bāzi. Mazais susuris mitinās domubos, nereti - apdzīvo arī putniem domātos būrīšus. 

Latvijā suga izplatīta reti un nevienmērīgi. Pasaulē mazais susuris sastopams Eiropā, arī Mazāzijā. Sugu apdraud dzīvotņu trūkums un iespējamās klimata pārmaiņas, piemēram, siltās ziemas. 

 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

Dalīties