Līdz ar pavasara un siltāka laika iestāšanos, vakaros varēs novērot vienu no biežāk sastopamajām sikspārņu sugām Latvijā – brūno garausaini.

Brūnais garausainis Plecotus auritus ir neliels (līdz 5 cm garš) lidojošs zīdītājs ar pelēkbrūnu apmatojumu. No citiem sikspārņiem to droši var atšķirt pēc lielajām un garajām ausīm. Lidojumā garausainis ausis izmanto eholokācijai, taču, kad nelido – ausis noloka. Brūnie garausaiņi ir nometnieki, kas nereti ziemo dažādos sakņu pagrabos, arī alās. Ziemas guļas laikā sikspārnis lielās ausis noslēpj zem spārniem.

Vasarā brūno garausaiņu mātītes veido kolonijas drošās paslēptuvēs – bēniņos, sienu spraugās, dobumos, putnu būrīšos un citviet. Līdzīgās vietās pa dienu uzturas arī tēviņi. Latvijā brūnie garausaiņi ir izplatīti visā teritorijā un ļoti bieži sastopami.

Brūni garausaiņi barojas naktī, lēnā lidojumā ķerot vai arī no lapām un zariem nolasot dažādus bezmugurkaulniekus – kukaiņus un to kāpurus, zirnekļus.

Brūnie garausaiņi, līdzīgi kā citi Latvijā un Eiropā sastopamie sikspārņi, ir īpaši aizsargājami. Sikspārņus apdraud dažādi faktori - dzīvotņu un barības objektu izzušana, izmaiņas ainavā, piemēram, plašu lauksaimniecības zemju ierīkošana, mežu izciršana, kā arī traucējumi ziemošanas laikā.

 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

     

Dalīties