Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Gunta Čekstere
Projekta vadītāja
E-pasts: gunta.cekstere@lu.lv
Tālr.: +371 29436586

Līga Jankevica
Projekta koordinatore
E-pasts: liga.jankevica@lu.lv
Tālr.: +371 67944988; +371 26183323

Maija Medne
Projekta komunikācijas vadītāja
E-pasts: maija.medne@lu.lv
Tālr.: +371 26741537

 

Dabas aizsardzības pārvalde

Jēkabs Dzenis
Projekta koordinators 
E-pasts: jekabs.dzenis@daba.gov.lv
Tālr.: +371 26101389

 

Daugavpils Universitāte

Laura Taube
Projekta koordinatore 
E-pasts: laura.taube@du.lv
Tālr.: +371 28322436

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Ieva Mārdega
Projekta koordinatore 
E-pasts: ieva.mardega@gmail.com
Tālr.: +371 29246443

     

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 
Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.