LIFE projekts LIFE FOR SPECIES „Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”

Projekta Nr. LIFE19GIE/LV/000857
Projekta abreviatūra: LIFE FOR SPECIES

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts (vadošais partneris),  Dabas aizsardzības pārvaldeDaugavpils UniversitāteLatvijas Ornitoloģijas biedrība

Kopējais finansējums: 2 706 291 EUR
ES līdzfinansējums (Eiropas Komisijas LIFE programma): 55% jeb 1 488 458 EUR
Nacionālais līdzfinansējums: 45% jeb 1 217 833 EUR līdzfinansējumu nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneru ieguldījums
Projekta norises laiks: 2020. gada 1. decembris - 2024. gada 31. decembris

         

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.